Klasser och priser

Lektionernas innehåll är anpassat efter barnens ålder. Alla lektioner innehåller element av sång och pyssel. Målet är att barnen lär sig medan de har roligt!

Terminsdatum höstterminen 2017: 16/9 – 9/12  Lov half term den 21/10 och 28/10.

Minismultron
Åldersgrupp: 1-2 år:
9.25-10.25
Kostnad £140 /term

Mellansmultron
Åldersgrupp: 3-4 år:
Class 1: 10.35-12.05
Class 2: 12.45-14.15
Kostnad £210 /term

Stormsultron
Åldersgrupp 5-6 år:
Class 1: 10.35-12.05
Class 2: 12.45-14.15
Kostnad £210 /term

Jättesmultron
Åldersgrupp 7-9 år
Class 1: 10.35-12.05
Class 2: 12.45-14.15
Kostnad £210 /term

Beginners class:
Aimed at children over the age of three that lack a strong knowledge of the Swedish language
12.45-14.15
Kostnad £210