Klasser och priser

Terminsdatum höstterminen 2017: 22/9 – 8/12  Lov half term den 20/10, 23/10, 27/10, 28/10.
Terminsdatum vårterminen 2018:
Terminsdatum sommarterminen 2018:

Minismultron
Åldersgrupp: 1-2 år
Lördagar: 9.20-10.20
Söndagar: 9.20-10.20
Kostnad £140 /term

Småsmultron
Åldersgrupp 3-4 år
Lördagar: 10.40-12.10
Söndagar:10.40-12.10
Kostnad £210 /term

Mellansmultron
Åldersgrupp 4-5 år (reception)
Lördagar: 10.40-12.10
Söndagar: 10.40-12.10
Kostnad £210 /term

Storsmultron
Åldersgrupp 5-6 år (year 1)
Lördagar: 10.40-12.10
Kostnad £210 /term

Jättesmultron
Åldersgrupp 7-10 år (year 2 och uppåt)
Lördagar: 10.30-12.15
Kostnad £210 /term