Distanskurser

Termin 3 med start efter påsklovet.
Lektionerna består av 55 minuter gruppundervisning via zoom samt självstudier via Google Classroom, totalt ca 75-90 minuter
Läsåret består av tre block med 10 lektioner i varje block.
10 lektioner för £130
Tidig anmälan rekommenderas, max 10 elever per grupp.

Är du osäker på vilken kurs ditt barn bör ta, eller hittar du inte en kurs som passar er familj? Mejla oss på info@smultronstallet.co.uk, så kan vi hjälpa dig!

Kursutbud

FK-kurser för yngre barn
Anmälan öppnar snart.

Kurs FK A– fokus på ordförråd och hörförståelse, inslag av pyssel och sång. Passar elever mellan 4-7 år, med svagare förkunskaper i svenska.
Kurs FK B – fokus på det svenska alfabetet och enkla ordbilder, inslag av pyssel och sång. Passar elever 4-7 år, med starkare förkunskaper i svenska, som är redo för att jobba mot läs- och skrivinlärning.

Kurser i kompletterande svenskundervisning. Svenska ska vara ett levande språk i familjen och talas dagligen av/med den svenska föräldern/vårdnadshavaren för dessa fyra kurser. Rekommenderat ålderspann för dessa fyra kurser: ca 7-15 år. Kursspråk: svenska.
Bokning via denna länk.

Kurs 1 – fokus på läs- och skrivövning. Passar elever som börjat knäcka läskoden, som kan tala svenska men där ordförrådet är begränsat. Elever som behöver utveckla förmågan att tala, skriva och läsa på svenska.
Lektionstid: torsdagar 16.00 engelsk tid.

Kurs 2 – läs- och skrivövning samt enklare grammatik och stavning. Passar elever som har knäckt läskoden och börjat få flyt i läsningen.
Lektionstid: tisdagar 16.00 engelsk tid

Kurs 3 – läs- och skrivövning samt grammatik. Passar elever som har flyt i läsningen.
Lektionstid: tisdagar 17.00 engelsk tid


Nybörjarkurser:
Bokning via denna länk.

Grundkurs A – nybörjarkurs, nivå 1.
För barn utan/med svaga förkunskaper i svenska. 8-11 år. Kursspråk: engelska. Ålder: 8-11 år.
Lektionstid: torsdagar 16.00 engelsk tid

Grundkurs B – nybörjarkurs, blandad nivå .
För äldre barn/tonåringar utan/med svaga förkunskaper i svenska. Kursspråk: engelska. Ålder: 12-17 år.
Lektionstid: torsdagar 18.15 engelsk tid