Distanskurs

Smultronstället erbjuder nu nya kurser för de elever som hellre vill studera på distans!
Anmälan för läsår 2020/2021 är nu öppen och görs via info@smultronstallet.co.uk.

Kurserna består av 30 lektioner på ca 90-120 minuter.

Hur är kurserna upplagda?
Kurserna består av 30 lektioner på ca 90-120 minuter. Kursmaterial skickas ut per post innan terminsstart (fri frakt inom UK). Eleven får inloggningsuppgifter till elevwebben och det digitala materialet.

Hur går undervisningen till?
Lektioner inleds av en film där läraren introducerar veckans uppgifter. Eleven gör sina uppgifter tillsammans med sin svensktalande förälder, som handleder eleven.
Eleven får även andra roliga inlämningsuppgifter som lämnas in digitalt, dessa kan exempelvis vara muntliga redovisningar som filmas och skickas in.

Alla våra distanskurser väver in svensk historia, geografi, kultur och traditioner under kursens gång, precis som kurserna på våra fysiska skolor!

Eleven har även en läsläxa varje vecka. Eleven kan antingen välja en läsebok ur ett digitalt bibliotek som alla våra elever får tillgång till, eller så kan man välja att läsa ur egna böcker. Det viktigaste är att man läser! Föräldern fyller i en läslogg fylls i varje vecka.

Alla familjer får tillgång till ett digitalt klassrum i form av en Facebookgrupp, där man kan dela med sig med andra familjer, för att känna samhörigheten av att gå i en riktig klass.
Efter avslutad kurs får eleven ett intyg via post (UK) eller som PDF (resten av världen).
Kursen leds av en legitimerad lärare som är utbildad för att arbeta med årskurs 1-3.

Vem passar kurserna för?
Kursen passar för barn mellan 6-12 år som har börjat knäcka läskoden. Svenska ska vara ett levande språk i familjen och talas dagligen av/med den svenska föräldern/vårdnadshavaren.
Är du osäker på vilken kurs ditt barn bör ta? Mejla oss på info@smultronstallet.co.uk, så kan vi hjälpa dig!

Svenska 1 – passar elever som börjat knäcka läskoden
Svenska 2 – passar elever som har knäckt läskoden och börjat få flyt i läsningen
Svenska 3 – passar elever som har flyt i läsningen

Hur mycket kostar kursen och vad ingår?
Kursen kostar £180. I det priset ingår kursmaterial samt porto för utskick inom UK.
För utskick till resten av världen tillkommer porto.