Distanskurser

Anmälan för läsår 2021/2022 är nu öppen och görs via info@smultronstallet.co.uk.
Nytt för i år är att vi nu erbjuder 2 nya distanskurser för yngre barn och att vi erbjuder gruppundervisning via zoom. Som vanligt väver vi in svensk kultur, natur och geografi i vår undervisning. Eleven ges på så sätt en allmänbildning om Sverige samtidigt som den förbättrar sina språkliga kunskaper.

Vem passar kurserna för?
Kursen passar för barn mellan 4 och 12 år. Svenska ska vara ett levande språk i familjen och talas dagligen av/med den svenska föräldern/vårdnadshavaren.
Är du osäker på vilken kurs ditt barn bör ta? Mejla oss på info@smultronstallet.co.uk, så kan vi hjälpa dig!

Kurs FK 1 – fokus på ordförråd och hörförståelse, inslag av pyssel och sång. Passar åldrarna 4-6 år.
Kurs FK 2 – fokus på det svenska alfabetet och enkla ordbilder, inslag av pyssel och sång. Passar åldrarna 5-7 år.
Kurs 3 – fokus på läs- och skrivövning. Passar elever som börjat knäcka läskoden
Kurs 4 – läs- och skrivövning samt enklare grammatik och stavning. Passar elever som har knäckt läskoden och börjat få flyt i läsningen.
Kurs 5 – läs- och skrivövning samt grammatik. Passar elever som har flyt i läsningen.


Hur är kurserna upplagda, hur mycket kostar kursen och vad ingår?

Kurs FK1 och FK2
Lektionerna består av 55 minuter gruppundervisning via zoom samt ca 15 minuter självstudier i form av en läxa. All information och läxor delas via Google Classroom.
Kursen består av tre block med 10 stycken lektioner på minuter i varje block. Du kan välja om du vill boka alla tre block från start eller om du vill boka blocken separat.
10 lektioner för £120
30 lektioner för £320

Kurs 3, 4 och 5
För dessa kurser så kan du välja mellan två alternativ. Du kan antingen välja endast självstudier (liknande de upplägg vi hade förra läsåret) med digitala läromedel och inlämningsuppgifter. Allt material delas och lämnas in via Google Classroom. Undervisningen sker genom varierade former så som skriftliga instruktioner, lärarfilmer och andra klipp.

Alternativ 1
Självstudier via Google Classroom, ca 60-90 minuter per vecka
£120 för hela läsåret

Alternativ 2
Lektionerna består av 55 minuter gruppundervisning via zoom samt självstudier via Google Classroom, totalt ca 90 minuter
Läsåret består av tre block med 10 lektioner i varje block. Du kan välja om du vill boka hela läsåret från start eller om du vill boka blocken separat.
10 lektioner för £140
30 lektioner för £390