Distanskurser

Anmälan för vårterminen 2021 är nu öppen och görs via info@smultronstallet.co.uk.
Kurserna hålls via zoom och google classroom.
Tidig anmälan rekommenderas, max 10 elever per grupp.

Anmälan via denna länk: https://docs.google.com/forms/d/1ncN0fLBWikypS3XYjnji9j4tNSl8CfQz6eFzJLl40U4/edit?usp=sharing

Är du osäker på vilken kurs ditt barn bör ta, eller hittar du inte en kurs som passar er familj? Mejla oss på info@smultronstallet.co.uk, så kan vi hjälpa dig!

Kurs FK A– fokus på ordförråd och hörförståelse, inslag av pyssel och sång. Passar elever mellan 4-7 år, med svagare förkunskaper i svenska.
Kurs FK B – fokus på det svenska alfabetet och enkla ordbilder, inslag av pyssel och sång. Passar elever 4-7 år, med starkare förkunskaper i svenska, som är redo för att jobba mot läs- och skrivinlärning.

Kurser i kompletterande svenskundervisning. Svenska ska vara ett levande språk i familjen och talas dagligen av/med den svenska föräldern/vårdnadshavaren för dessa fyra kurser. Rekommenderat ålderspann för dessa fyra kurser: ca 7-13 år.
Kurs 1 – fokus på läs- och skrivövning. Passar elever som börjat knäcka läskoden
Kurs 2 – läs- och skrivövning samt enklare grammatik och stavning. Passar elever som har knäckt läskoden och börjat få flyt i läsningen.
Kurs 3 – läs- och skrivövning samt grammatik. Passar elever som har flyt i läsningen.
Kurs 4 – fortsatt läs- och skrivövning samt grammatik. Passar elever som har flyt i läsningen och är redo för mer utmaning.

Grundkurs A – nybörjarkurs för barn med svaga förkunskaper i svenska. 8-11 år.
Grundkurs B – nybörjarkurs för äldre barn/tonåringar med svaga förkunskaper i svenska. 12-15 år.

Hur är kurserna upplagda, hur mycket kostar kurserna och vad ingår?

Kurs FKA och FKB
Lektionerna består av 55 minuter gruppundervisning via zoom samt ca 15 minuter självstudier i form av en läxa. All information och läxor delas via Google Classroom.
Läsåret består av tre block med 10 lektioner i varje block.
10 lektioner för £120

Kurs 1, 2, 3,4 samt Grundkurs A och B
Lektionerna består av 55 minuter gruppundervisning via zoom samt självstudier via Google Classroom, totalt ca 90 minuter
Läsåret består av tre block med 10 lektioner i varje block.
10 lektioner för £130

Här hittar du schemat med alla lektionstider: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hOE5j4AKIVybIuWL2P3sXVkf171yTnKm8FSpTu871os/edit?usp=sharing

Om du inte hittar en lektionstid som fungerar för din familj, t.ex p.g.a den tidszon ni befinner er i, gör en intresseanmälan ändå. Använd den vanliga anmälningsblanketten men specificera detta i anmälan och berätta vilka tider som skulle passa er. Vi har möjlighet att lägga till fler lektionstider på andra tider om tillräckligt med intresse finns!