Distanskurser

Hösten 2021
Lektionerna består av 55 minuter gruppundervisning via zoom samt självstudier via Google Classroom, totalt ca 75-90 minuter
Läsåret består av två terminer. Höstterminen består av 14 lektioner.
Tidig anmälan rekommenderas, max 10 elever per grupp.
(OBS: vuxenkursens lektioner är 60 minuter långa)

Är du osäker på vilken kurs ni ska välja? Mejla oss på info@smultronstallet.co.uk, så kan vi hjälpa dig!

Bokningssida för alla distanskurser: bokningssida

Kursutbud

FK-kurser för yngre barn

Kurs FK A– fokus på ordförråd och hörförståelse, inslag av pyssel och sång. Passar elever mellan 4-7 år, med svagare förkunskaper i svenska. Bokning via denna länk.
Kurs FK B – fokus på det svenska alfabetet och enkla ordbilder, inslag av pyssel och sång. Passar elever 4-7 år, med starkare förkunskaper i svenska, som är redo för att jobba mot läs- och skrivinlärning. Bokning via denna länk.
Pris: £182

Kurser i kompletterande svenskundervisning.
Svenska ska vara ett levande språk i familjen och talas dagligen av/med den svenska föräldern/vårdnadshavaren för dessa fyra kurser. Rekommenderat ålderspann för dessa fyra kurser: ca 7-15 år. Kursspråk: svenska.

Grupp 1 – fokus på läs- och skrivövning och att tala svenska. Passar elever som har har lärt sig de svenska bokstavsljuden och börjat knäcka läskoden. Vi jobbar med att lära oss att läsa, skriva och prata på svenska. ca 6-9 år
Lektionstid: lördagar 11.15 engelsk tid. Bokning via denna länk.
Pris: £182

Grupp 2 – läs- och skrivövning samt enklare grammatik och stavning. Passar elever som har knäckt läskoden och börjat få flyt i läsningen. ca 7-11 år
Lektionstid: tisdagar 16.00 engelsk tid. Bokning via denna länk.
Pris: £182

Grupp 3 – läs- och skrivövning, grammatik, samt inslag av historia och geografi. Passar elever som har flyt i läsningen. ca 8-13 år
Lektionstid: tisdagar 17.00 engelsk tid. Bokning via denna länk.
Pris: £182

Nybörjarkurser:

Grundkurs barn – nybörjarkurs 7-11 år
För barn utan/med svaga förkunskaper i svenska. 8-11 år. Kursspråk: engelska. Ålder: 8-11 För barn som behöver komma igång med talet och utöka förståelsen.
Kursspråk: svenska med inslag av engelska. Ålder: 7-11 år.
Lektionstid: onsdagar 16.30 engelsk tid. Bokning denna länk.
Pris: £182

Grundkurs tonår – nybörjarkurs, blandad nivå .
Nybörjarkurs för äldre barn/tonåringar med svaga förkunskaper i svenska.
Kursspråk: engelska. Ålder: 12-17 år.
Lektionstid: onsdagar 18.00 engelsk tid. Bokning via denna länk.
Pris: £182

Kurser för vuxna:

Nybörjare vuxna
Nybörjarkurs för vuxna elever utan/med svaga förkunskaper i svenska.
Kursspråk: engelska. 
Lektionstid: onsdagar 19.15-20.15 engelsk tid. Bokning via denna länk.
Pris: £196Visit Us On Facebook