Om undervisningen

Smultronställets bedriver kompletterande svenskundervisningen som riktar sig till barn där svenska är ett levande språk i familjen. Undervisningen för barn över sex år sker i enlighet med det svenska skolverkets kursplan för kompletterande svenskundervisning i utlandet. För barn under sex år utgår undervisningen från Smultronställets egna kursplan, som är utformad i samråd med lärare och är en åldersanpassad version av skolverkets kursplan. Barnen är indelade i grupper enligt ålder och förkunskaper. All undervisning bedrivs helt och hållet på svenska, vilket förutsätter att barnet förstår svenska och att svenska talas hemma av den svensktalande föräldern.

Vi jobbar delvis med olika teman. Dessa teman varierar mellan de olika åldersgrupperna. Vissa teman jobbar i vi med i flera veckor, andra i en lektion. Vi kompletterar temarbetet med arbetsböcker och andra läromedel. Undervisningen för barn över sex år sker i enlighet med det svenska skolverkets kursplan för kompletterande svenskundervisning i utlandet. För barn under sex år utgår undervisningen från Smultronställets egna kursplan, som är utformad i samråd med lärare och är en åldersanpassad version av skolverkets kursplan. Barnen är indelade i grupper enligt ålder och förkunskaper.

Alla lektioner för de yngre barnen innehåller element av sång och pyssel, samt en fikastund. Vi firar alla stora svenska högtider, så som lucia och midsommar och lägger stor vikt vid svenska traditioner. Vi väver in svensk kultur i undervisningen på olika sätt, bland annat genom att fira svenska högtider, jobba med svenska sagofigurer, musiker, konstnärer och författare, samt sjunga och lyssna på svenska barnvisor.