Om undervisningen

Smultronställets bedriver kompletterande svenskundervisningen som riktar sig till barn där svenska är ett levande språk i familjen. Undervisningen för barn över sex år sker i enlighet med det svenska skolverkets kursplan för kompletterande svenskundervisning i utlandet. För barn under sex år utgår undervisningen från Smultronställets egna kursplan, som är utformad i samråd med lärare och är en åldersanpassad version av skolverkets kursplan. Barnen är indelade i grupper enligt ålder och förkunskaper. All undervisning bedrivs helt och hållet på svenska, vilket förutsätter att barnet förstår svenska och att svenska talas hemma av den svensktalande föräldern.

Vi jobbar delvis med olika teman. Dessa teman varierar mellan de olika åldersgrupperna. Vissa teman jobbar i vi med i flera veckor, andra i en lektion. För de äldre eleverna kompletterar vi temarbetet med arbetsböcker och andra läromedel.

Lektionerna för de yngre barnen innehåller inslag av sång och pyssel. Vi uppmärksammar de stora svenska högtiderna, så som lucia och midsommar och lägger stor vikt vid svenska traditioner. Vi väver in svensk kultur i undervisningen på olika sätt, bland annat genom att jobba med svenska sagofigurer, musiker, konstnärer och författare, samt sjunga och lyssna på svenska barnvisor.

Visit Us On Facebook