Sagan om det röda äpplet

Hur skriver man en saga? Vad är en huvudperson? Hur beskriver man en miljö? Vad är handling och dialog? Det här är några av frågorna som vi har funderat på i grupperna Storsmultron och Jättesmultron under de senaste veckorna. Vi har jobbat ingående med boken “Sagan om det röda äpplet” av Jan Lööf under detta tema, som sträckt sig över fem lektioner. Eleverna har formulerat egna personbeskrivningar, miljöbeskrivningar och skrivit en sammanfattning av handlingen i sagan. Varje lektion har de haft kreativt utbyte med varandra, där de som vill har fått läsa sin egen text för gruppen och eleverna har diskuterat om något kan förbättras, läggas till eller ändras om. Efter lektionerna har de fått ta hem sina skrivböcker och läsa sina texter tillsammans med mamma och pappa.

I boken stötte vi på några ord som en del barn inte kände igen eller visste var de betydde:
konstgjord, grubblade, beröm, lättlurad, sällsynt.
Vi delade upp några av orden och pratade om vad delarna betyder. Säll-synt, något man sällan ser. Lätt-lurad, någon som är lätt att lura. Hemuppgiften blev att prata vidare om de “nya” orden hemma med mamma eller pappa. En av föräldrarna berättade för mig att hon och dottern hamnade i en livlig diskussion där eleven bestämt hävdade att konstgjord och tillverkad är samma sak, medan mamman påstod att det inte stämmer. Att en diskussion som denna pågår hemma mellan en elev och en förälder ser jag som ett gott resultat av hemuppgiften!

När man beskriver en person eller en miljö så använder man många adjektiv. Snäll, lättlurad, randig (kostym) var några av de ord som eleverna använde för att beskriva gubben i sagan. Vi fokuserade även på gubbens arbetsrum där han jobbar på sitt modellfartyg och hur vi kunde beskriva det med hjälp av olika adjektiv. Vit skattkista, svart målarfärg, stort modellfartyg, stökigt skrivbord, litet fönster. Eleverna fick sedan rita varsin bild som föreställde gubbens arbetsrum, eller någon annan miljö i boken.

På lektion tre, då vi alltså redan läst sagan tre gånger, fick barnen ett antal bilder ur boken. Vi lade ut bilderna på bordet och barnen fick diskutera i vilken ordning bilderna skulle ligga. När de enats om ordningen fick de klistra fast tre bilder vardera på ett hårt papper och skriva en mening under varje bild. Slutresultatet av detta blev en storyboard som barnen sedan kunde använda som stöd när de skulle skriva sammanfattningen av sagan. Under den här övningen jobbade barnen med att bearbeta handlingen i sagan, både i grupp och individuellt.

[envira-gallery id=”258″]

En rolig övning som eleverna verkligen uppskattade var när de fick agera ut olika scener ur sagan. För att göra det hela ännu mer intressant fick eleverna turas om att ta på sig en av tre viktiga roller under fotograferingen. Till varje scen behövdes en eller två skådespelare, en fotograf som tog fotot och en regissör som instruerade skådespelarna under fotograferingen, självklart utifrån handlingen i sagan. Fotona tog vi helt enkelt med en iPad och vi använde oss inte av någon rekvisita annat än saker som barnen hittade i klassrummet, men det var en uppskattad aktivitet som lockade till mycket skratt och prat bland barnen. Sen var de såklart skönt att få röra på sig lite när man har suttit ner och jobbat vid borden en längre stund.

[envira-gallery id=”270″]

När det blev dags att sammanfatta handlingen i sagan passade vi att fokusera på verb. Vi pratade även vad dialog är och hur det används i en saga. Under temats gång har jobbade vi aktivt med bland annat läsförståelse, textuppbyggnad samt ordklasserna adjektiv och verb. Sedan har vi såklart även övat på att skriva, läsa, prata och lära oss nya ord. När vi avslutat temat hängdes elevernas texter och bilder upp i väntsalen och föräldrarna fick på så sätt en chans att se vad eleverna har jobbat med under temat.

Svensk lektioner london

Visit Us On Facebook