Välkomna till Smultronstället!

Smultronstället är en skola som erbjuder kompletterande svenskundervisning i London. Skolan riktar sig till barn från ett år, som har minst en svensktalande vårdnadshavare. Vi erbjuder undervisning varje lördag och söndag på vår skola i Islington. Du kan läsa mer om helgskolans klasser här. Vi erbjuder även Holiday Clubs under vissa skollov, läs mer om detta här.

Målet med skolan är att uppmuntra och utveckla barnens svenskkunskaper samtidigt som vi stärker deras svenska kulturella identitet och ger dem ett helt svensktalande sammanhang.

NYHET! I januari 2018 startar en ny Småsmultron grupp på Westbourne Grove i Notting Hill. Gruppen riktar sig till åldrarna 2.5 – 4 år och lektionstiden är 10.00-11.00. Skicka ett mejl till info@smultronstallet.co.uk om ni vill boka en plats eller för mer information.

Välkomna!

If you would like information in english, please click here.