Välkomna till Smultronstället!

Smultronstället är en skola som erbjuder kompletterande svenskundervisning i London. Skolan riktar sig till barn från ett år, som har minst en svensktalande vårdnadshavare. Vi erbjuder undervisning varje lördag och söndag på vår skola i Islington. Du kan läsa mer om helgskolans klasser här. Vi erbjuder även Holiday Clubs under vissa skollov, läs mer om detta här.

Målet med skolan är att uppmuntra och utveckla barnens svenskkunskaper samtidigt som vi stärker deras svenska kulturella identitet och ger dem ett helt svensktalande sammanhang.

Sjung och Lär med Smultronstället är en sång- och musikbaserad grupplektion för barn upp till 4 år som hålls hemma hos en av familjerna i gruppen. Om ni är intresserade av att hålla i en Sjung och Lär grupp i ert område kan ni mejla till info@smultronstället.co.uk för mer information.

Välkomna!

If you would like information in english, please click here.

[envira-gallery id=”209″]