Välkomna till Smultronstället!

Smultronstället erbjuder åtta olika distanskurser . Vi har kurser för elever mellan 4-15 år på alla nivåer, även nybörjare.

Kurs FK A– fokus på ordförråd och hörförståelse, inslag av pyssel och sång. Passar elever mellan 4-7 år, med svagare förkunskaper i svenska.
Kurs FK B – fokus på det svenska alfabetet och enkla ordbilder, inslag av pyssel och sång. Passar elever 4-7 år, med starkare förkunskaper i svenska, som är redo för att jobba mot läs- och skrivinlärning.

Kurser i kompletterande svenskundervisning. Svenska ska vara ett levande språk i familjen och talas dagligen av/med den svenska föräldern/vårdnadshavaren för dessa fyra kurser. Rekommenderat ålderspann för dessa fyra kurser: ca 7-13 år.
Kurs 1 – fokus på läs- och skrivövning. Passar elever som börjat knäcka läskoden
Kurs 2 – läs- och skrivövning samt enklare grammatik och stavning. Passar elever som har knäckt läskoden och börjat få flyt i läsningen.
Kurs 3 – läs- och skrivövning samt grammatik. Passar elever som har flyt i läsningen.
Kurs 4 – fortsatt läs- och skrivövning samt grammatik. Passar elever som har flyt i läsningen och är redo för mer utmaning.

Grundkurs A – nybörjarkurs för barn med svaga förkunskaper i svenska. 8-11 år.
Grundkurs B – nybörjarkurs för äldre barn/tonåringar med svaga förkunskaper i svenska. 12-15 år.

Anmälan är nu öppen inför läsåret 2020/2021 via denna länk: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOo5VxldpD_1Hzkgj6HzzvMpF7bIrJWFE2cqaoMWi2XCofPw/viewform?usp=sf_link

Lektionstider hittar du via denna länk: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hOE5j4AKIVybIuWL2P3sXVkf171yTnKm8FSpTu871os/edit?usp=sharing

Mer info hittar du här: smultronstallet.co.uk/distanskurs/

Mejla oss på info@smultronstallet.co.uk för mer information eller för att få hjälp med att välja rätt kurs.

Smultronstället är en skola som erbjuder kompletterande svenskundervisning i London och på distans. Skolan riktar sig till barn från ett år, som har minst en svensktalande vårdnadshavare. Vi har undervisning i Clapham, Islington, Walthamstow och på distans.
Vi erbjuder även aktiviteter under vissa skollov, läs mer om detta här.
Vi erbjuder även privatlektioner för barn och vuxna. Grupplektioner för vuxna och tonåringar kommer snart, anmäl intresse via info@smultronstallet.co.uk.

Målet med skolan är att uppmuntra och utveckla barnens svenskkunskaper samtidigt som vi stärker deras svenska kulturella identitet och ger dem ett helt svensktalande sammanhang.

Vill du att Smultronstället ska komma till din del av London?
Skicka ett mejl till oss på info@smultronstallet.co.uk

Välkomna!

If you would like information in english, please click here.