Sjung och Lär med Smultronstället!

Smultronstället erbjuder nu en ny aktivitet. Sjung och Lär är en sång- och musikbaserad gruppaktivitet för barn i åldrarna ett till fyra år. Genom sång och rytmik uppmuntras och utvecklas barnets svenskkunskaper, ett roligt sätt att lära för yngre barn.

Forskning har länge visat att sång är ett mycket effektivt verktyg för att lära sig språk. Sjunga är dessutom något som de allra flesta barn tycker väldigt mycket om. Många av Smultronställets föräldrar berättar glatt om hur deras barn tagit till sig sångerna vi sjunger på skolan, plötsligt sjunger barnet “Bä bä vita lamm” när det sitter i vagnen. Sångsamlingen är en av de roligaste stunderna på skolan, och speciellt de yngre barnen har som mest fokus och koncentration när vi sitter i en ring och sjunger.

Detta vill jag ta vara på genom att skapa en ny lektion som är baserad helt på sång, musik och rytmik. Jag vill ta till vara på barnens instinktiva lust till att sjunga, dansa, trumma och spela maracas. På köpet får barnen en stor repertoar av svenska barnsånger, gamla klassiker såväl som nya favoriter, att sjunga i barnvagnen!

Sjung och Lär är kl 9.20-10.00 på torsdagar i Notting Hill Gate. Kontakta mig på info@smultronstallet.co.uk om ni vill delta.

sjungochlar1nottinghill

Visit Us On Facebook